Storitve

Ureditev meje

Gre za določitev poteka meje parcele na podlagi podatkov Geodetske uprave RS (Zemljiški kataster).

Oddaj povpraševanje


Parcelacija

Delitev parcel oziroma združitev več posameznih parcel.

Oddaj povpraševanje


Vris objekta, etažni načrt, določitev hišne številke

Evidentiranje objekta v Zemljiški kataster in Kataster stavb.

Oddaj povpraševanje


Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Obvezna priloga vsake projektne dokumentacije za gradnjo objekta.

Oddaj povpraševanje


Zakoličba

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti uradno zakoličbo objekta v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Oddaj povpraševanje


Brezplačno svetovanje

Strankam lahko svetujemo na področju geodetskih storitev, pravnih postopkov povezanih z nepremičninami, o postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja ...

Oddaj povpraševanje


Izvajamo tudi ostale geodetske in z geodezijo povezane storitve:

 • izravnava meje;
 • sprememba bonitete zemljišča;
 • označitev urejene meje;
 • elaborati GJI – gospodarske javne infrastrukture;
 • opazovanje posedanj;
 • sprememba dejanske rabe parcele;
 • pravne storitve povezane z nepremičninami;
 • pridobivanje arhivskih podatkov (Zemljiška knjiga, Geodetska uprava RS, Pokrajinski arhiv …);
 • delitev solastnine, izpeljava dednih postopkov.

Oddaj povpraševanjeZaupajo nam

 • Mestna občina Koper
 • Rižanski vodovod Koper
 • Komunala Izola
 • Makro 5 gradnje d.o.o.
 • Občina Piran
 • Občina Izola
 • Hoteli Bernardin d.d.
 • Strabag